Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne – informator

Szanowni Państwo,

realizując powierzoną przez Wojewodę Pomorskiego misję kierowania Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego przedstawiam Państwu informator poświęcony nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jako formie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Ograniczenie wolności, w porównaniu do kar orzekanych „w zawieszeniu”, jest przez osoby skazane, w stosunku do których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, odczuwane jako bardziej dotkliwe, a więc skuteczniej pełni rolę prewencyjną, zaś jej wykonanie poprzez pracę na cele społeczne dodatkowo oddziałuje na te osoby w sposób wychowawczy.

Wobec przewidywanego w najbliższych latach zwiększenia się liczby takich kar, istotnym staje się włączenie w proces ich wykonywania również środowisk lokalnych, w szczególności jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, albowiem bez ich zaangażowania kary te nie będą wykonywane dobrze, co może skutkować powrotem skazanych na drogę przestępstwa.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, ustawodawca dał samorządom oraz wskazanym przez niego podmiotom efektywne i społecznie pożyteczne narzędzie, którym jest nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne. Jako Terenowa Rada mamy nadzieję, że poniższy informator przyczyni się do zwiększenia świadomości co do możliwości i sposobów skorzystania z tej formy pracy w ramach prowadzonej przez Państwa działalności.

Z poważaniem

SSO dr Przemysław Banasik

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego

praca_na_cele_spoleczne_-_informator

Plan działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią

Samorząd Gminy Krokowa, w wyniku przystąpienia do europejskiego Porozumienia między Burmistrzami, podjął się przygotowania Planu Działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią na terenie gminy. Będzie on podstawą inwestycji publicznych i prywatnych oraz zmian organizacyjnych służących oszczędności paliw i energii oraz poprawie stanu środowiska.

Aby określić w ww. Planie szczegółowe kierunki i sposoby działań, konieczna jest możliwie pełna wiedza o  stanie istniejącym i pożądanych jego zmianach.
W związku z tym, uprzejmie prosimy o udzielenie – do połowy września – informacji o potrzebach energetycznych i układzie zaopatrzenia w energię w Państwa domu, instytucji lub firmie. Prosimy  także o informacje dotyczące użytkowania samochodu lub innego posiadanego pojazdu w podróżach na terenie gminy i jej bliskiej okolicy.

Czytaj dalej

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl